Tobulinimo kursai „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“

Paskelbė moderatorius - 9 Gruodis, 2019 - 14:40

Kviečiame dalyvauti 1 dienos trukmės tobulinimo kursuose „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“.

Tobulinimo kursuose bus dėstomos teorinės paskaitos apie mirties priežasčių statistikos svarbą bei mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų įrašymo į MML kriterijus, taip pat praktiškai mokoma pildyti MML pagal pateiktų mirties atvejų pavyzdžius.

Kursai skirti asmens sveikatos priežiūros specialybių gydytojams, gydytojams patologams bei teismo medicinos gydytojams.

REGISTRACIJOS FORMA

https://forms.gle/ayd5gyC2G1suM2wa8

Tobulinimo kursų programa patvirtinta 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1228 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruota elektroninėje sistemoje METAS.

Gavus teigiamą baigiamąjį žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimą, suteikiamas 8 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

Tobulinimo kursai apmokami Higienos instituto Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ lėšomis.

 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė (tel. (8 5) 277 3304, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt) arba specialistė Rūta Ustinavičienė (tel. (8 5) 277 3305 arba el. p. ruta.ustinaviciene@hi.lt).

 

Jūsų duomenys bus naudojami tobulinimo kursų organizavimo, pažymėjimų registravimo tikslu.

Asmens duomenų apsauga.

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.