Mokymai „Visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingų duomenų šaltiniai ir juose skelbiami duomenys”, 2019 m. gruodžio 5 d., Vilnius

Paskelbė moderatorius - 7 Lapkritis, 2019 - 15:41

Higienos institutas organizuoja mokamus 1 dienos mokymus „Visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingų duomenų šaltiniai ir juose skelbiami duomenys”, kurie vyks 2019 m. gruodžio 5 d., Vilniuje.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai vykdomi pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingų duomenų šaltiniai ir juose skelbiami duomenys“, kuri patvirtinta 2018 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1465 ”Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruota elektroninėje METAS sistemoje.

Mokymai skirti visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, visuomenės sveikatos stebėseną vykdantiems specialistams, taip pat kitiems sveikatos būklę ir ją įtakojančius veiksnius analizuojantiems asmenims: sveikatos politikos formuotojams, sveikatos statistikams, valstybės tarnautojams, dirbantiems su sveikatos informacija.

Mokymai vyks Higienos institute adresu Didžioji g. 22, Vilnius.

Mokymų trukmė –  6 val. (1 d.). Kaina – 74 Eur.

Mokymų programa (atsiųsti)

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Lektoriai: R. Gaidelytė, dr. A. Želvienė, Ž. Našlėnė, S. Mekšriūnaitė, U. Butkutė, J. Valentienė.

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose prašome registruotis užpildant žemiau pateiktą registracijos formą  iki š. m. lapkričio 18 d. Patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir informaciją dėl apmokėjimo siųsime registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jūsų duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė tel. (8 5) 277 3302 arba el. p. zilvine.naslene@hi.lt.                                      

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

 

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583