Mokymų infekcijų kontrolės temomis poreikio ASPĮ apklausa

Paskelbė moderatorius - 26 Lapkritis, 2020 - 16:45

Higienos institutas vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) apklausą, siekdamas išsiaiškinti mokymų infekcijų kontrolės klausimais poreikį.

Maloniai prašome ASPĮ atstovus užpildyti klausimyną dėl mokymų poreikio, nurodant jų temas.

Higienos institutas, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, teikia ASPĮ metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai

Higienos institutas

Juridinio asmens kodas 111958286

Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius

Tel. (8 5) 262 4583

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

tel. (8 5) 212 2574, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.

 

Galite žymėti kelis atsakymus
COVID prevencija ir valdymas ASPĮ
COVID teigiamų asmenų ir kontaktų izoliavimas
Asmens apsaugos priemonės
Kita
Galite žymėti kelis atsakymus
Gydytojams
Slaugytojoms
Infekcijų kontrolės arba šią funkciją vykdantiems specialistams
Kita