Mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos COVID-19 pandemijos kontekste“, 2020 m. spalio 8 d. ir 15 d.

Paskelbė moderatorius - 7 Rugsėjis, 2020 - 09:28

Š. m. spalio 8 ir 15 d.  Higienos institutas organizuoja kasmetinę mokslinę-praktinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų aktualijos COVID-19 pandemijos kontekste“.

Konferencijos tikslas − supažindinti su COVID-19 epidemiologine situacija ir valdymu Lietuvoje bei pasaulyje, pristatyti hospitalinių infekcijų aktualijas COVID -19 pandemijos metu.

Konferencija skirta sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, administratoriams, gydytojams, infekcijų kontrolės specialistams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų epidemiologinėje priežiūroje ir valdyme.

Konferencijos programa (atsiųsti)

Konferencijos programa suderinta su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru.

Renginys vyks nuotolinių būdu. Konferencijos prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems dalyviams dieną prieš renginį.

Pageidaujančius dalyvauti prašome užpildyti žemiau esančią registracijos formą  iki š. m. spalio 2  d. Dalyvių skaičius ribotas.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami seminaro organizavimo tikslu. 

 

Daugiau informacijos gali suteikti HI VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus  vadovė Virginija Kanapeckienė tel.  (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

 

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.