Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“, 2020 m. rugpjūtis–rugsėjis, Vilnius

Paskelbė moderatorius - 27 Liepa, 2020 - 08:53

Higienos institutas organizuoja mokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“, skirtus profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai bus vykdomi pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas", patvirtintą 2020 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-44 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruotą elektroninėje sistemoje METAS.

Kursai vyks 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius) ir nuotoliniu būdu.

Kursų trukmė – 40 val. Kaina – 270 Eur.

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Lektoriai: dr. Vida Juškelienė; Jūratė Tamašauskaitė; Lolita Pilipavičienė; Edita Jegelevičienė; Aneta Abromavičiūtė.

Preliminari kursų programa (atsiųsti)

Mokymai vyks:

  • rugpjūčio 24–25, 28 d. – darbas Higienos institute;
  • rugpjūčio 31, rugsėjo 1–2 d. – nuotolinis darbas;
  • rugsėjo 3–4 d. – darbas Higienos institute.

 

Pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti žemiau esančią registracijos formą  iki š. m. rugpjūčio 11 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu.

Pasibaigus registracijos laikui, užsiregistravusius apie dalyvavimą ir apmokėjimo sąlygas informuosime asmeniškai anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

 

 

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.