3 dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“, 2019 m. lapkričio 27 d., gruodžio 4 d. ir 1 diena pasirinktinai

Paskelbė moderatorius - 20 Rugsėjis, 2019 - 12:27

Higienos institutas organizuoja trijų dienų trukmės mokymus „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“ vyks 2019 m. lapkričio 27 d. ir 2019 m. gruodžio 4 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje Vilniuje, vieną dieną (pasirinktinai tarp lapkričio 28 – gruodžio 3 d.)  kursų dalyviai atliks rankų higienos vertinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje dirba.

Mokymų trukmė – 24 val. (3 d.). Preliminari kaina – 198 Eur.

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Lektoriai: I. Kisielienė, A. Liuimienė, I. Petraitytė.

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti registracijos formą iki š. m. lapkričio 5 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Užsiregistravusiems bus nusiųsta detalesnė informacija apie mokymų vietą ir laiką bei mokymų programa.

Informaciją dėl apmokėjimo siųsime registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Matas Rutkauskas tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. matas.rutkauskas@hi.lt

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

 

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.